Loading color scheme

Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego - regulamin

rozpoczenie roku

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas 1-3 odbędą się między 12 a 16 października.

2. Każda klasa spośród klas 2 i 3 wybiera maksymalnie dwóch kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli. Kandydaci z klas powinni być wybrani do 5 października.

3. Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojej kandydatury w formie plakatu wyborczego w terminie do 9 października. Po tym terminie plakaty nie zostaną wywieszone.

4. Wszystkie plakaty wyborcze kandydatów dostarczone w terminie będą wywieszone w szkole. Należy je przekazać wychowawcom.

5. Tygodniem wyborczym będzie 12-16 października. W tym czasie uczniowie zapoznają się z plakatami wyborczymi kandydatów.

6. Głosowanie odbędzie się w piątek 16 października na kartach do głosowania, które zostaną dostarczone do wychowawców klas 1-3 o godzinie 9:00 ( ranna zmiana) oraz 12:00 ( zmiana popołudniowa), a odebrane godzinę po głosowaniu. Na karcie do głosowania należy umieścić imię, nazwisko i klasę wybranego kandydata. Głosy z kilkoma nazwiskami, puste lub porysowane uznane zostaną za nieważne.

7. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas 1-3, głos każdego ucznia jest jednakowo ważny, każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i nie musi mówić na kogo głosował .

8. W skład komisji wyborczej wchodzi trzech nauczycieli uczących w oddziałach 1-3.

9. Wyniki wyborów będą podane 25 października.  

 

Do Małego Samorządu Uczniowskiego zostanie wybranych trzech uczniów z największą ilością głosów.

Terminarz:

  • Do 5.10 – wybór dwóch kandydatów z klas 2-3
  • Do 9.10 – oddanie plakatu wyborczego do wychowawcy
  • 12.10 - 16.10 – tydzień wyborczy , zapoznanie się z kandydatami
  • 16.10 – głosowanie
  • 25.10 – wyniki wyborów

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego

       Agnieszka Tyniec, Agnieszka Świstowska Huszaluk